INFINITI Europe zakończy działalność handlową w dniu 31 marca 2020 r., ale nadal będzie prowadzić usługi serwisowe, konserwacyjne i naprawy gwarancyjne. Każdy pojazd jest objęty gwarancją przez okres 3 lat lub do przebiegu 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wejdź na stronę www.infiniti.pl/owners, aby dowiedzieć się, jak zakończenie działalności handlowej wpłynie na obsługę klientów INFINITI. Do tego czasu zamówienia będą realizowane tylko z istniejących zapasów (do ich wyczerpania).