¹Dostępne w wybranych modelach.

²INFINITI InTouch: Do realizacji niektórych usług konieczne jest kompatybilne urządzenie, połączenie z Internetem lub abonament (niewliczony w cenę). Dokonaj instalacji i skonfiguruj ustawienia zanim wyruszysz w podróż lub w czasie postoju. Zawsze obsługuj system z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, skupiając całą uwagę na drodze i jej otoczeniu. Aby dowiedzieć się więcej o usługach INFNITI InTouch skontaktuj się z Centrum INFINITI lub przejdź do zakładki InTouch na naszej stronie internetowej.

Oficjalne wartości zużycia paliwa dla modelu Q50 w l/100km: od 9 do 10,8. Emisja CO2: 205 do 245 g/km.

Wskazane wartości są oparte na wynikach oficjalnych testów laboratoryjnych i mają na celu umożliwienie porównania poszczególnych pojazdów. Zakresy wielkości odnoszą się do możliwych konkretnych specyfikacji opisanego pojazdu. Wartości te mogą nie odzwierciedlać wyników w rzeczywistym ruchu drogowym, które zależą od czynników takich jak warunki pogodowe, obciążenie pojazdu oraz akcesoria wybrane po rejestracji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 zostały obliczone za pomocą nowej metody testowana WLTP. W celu uzyskania informacji o testach WLTP/NEDC, skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź stronę infiniti.pl/wltp