WARUNKI UMOWY

Prowadzenie samochodu wymaga uwagi. Dlatego prosimy korzystać z usług INFINITI InTouch tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Subskrypcja: Aby korzystać z aplikacji, należy podpisać stosowny kontrakt abonencki. Ponadto wymagany jest kompatybilny smartfon (tylko z systemem operacyjnym IOS lub Android), który nie jest elementem fabrycznego wyposażenia samochodu. Dostawcami usług sieciowych i aplikacji samochodowych są firmy niezależne od INFINITI. Sieć komórkowa nie jest dostępna we wszystkich regionach. Korzystanie z funkcji INFINITI InTouch zależne jest od planu taryfowego, obejmującego usługi transmisji danych smartfonu właściciela. Szczegóły prosimy sprawdzić u operatora sieci komórkowej. W modelach z zainstalowanym systemem INFINITI InTouch mogą nie być dostępne wszystkie funkcje różnych aplikacji. Nawigacja GPS może być mało szczegółowa w niektórych regionach albo też może nie odzwierciedlać bieżących zmian organizacji ruchu. Niektóre aplikacje i usługi, w tym usługi Google Services, dostarczane są przez firmy niezależne od INFINITI. Jeśli dostawca aplikacji lub usługi zakończy lub ograniczy usługę, może być ona zawieszona lub zakończona bez formalnego wypowiedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności przez INFINITI i/lub firmy reprezentujące INFINITI. Firma INFINITI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wymianę lub unowocześnienie sprzętu lub aplikacji ani też za związane z tym koszty, które mogą być wymagane do dalszego funkcjonowania aplikacji lub usługi, ze względu na wprowadzane w nich zmiany. W tych kwestiach zastosowanie mają warunki zawarte w umowie abonenckiej. Początkowy okres trialowy rozpoczyna się w dniu zakupu samochodu. Opłata abonamentowa będzie pobierana według aktualnych cen. Otrzymywane informacje SMS-owe mogą być odpłatne. Otrzymywane informacje e-mailowe mogą podlegać ograniczeniom przesyłu danych.

Subskrypcja: Aby korzystać z aplikacji, należy podpisać stosowny kontrakt abonencki. Początkowy kontrakt obejmuje 2 lata począwszy od daty zakupu samochodu i jest bezpłatny. Po upływie tego okresu abonent zostanie poproszony o opłacenie kartą kredytową dalszej subskrypcji, zgodnie z aktualnym cennikiem, po czym usługa będzie kontynuowana przez kolejny rok, zgodnie z warunkami kontraktu.


Aby mieć możliwość korzystania z aplikacji E-mail, Kalendarz oraz Garage, umożliwiającą pobieranie i aktualizowanie poszczególnych aplikacji systemu INFINITI InTouch, niezbędne jest połączenie z Internetem przez smartfon w ramach posiadanego abonamentu.


Z niektórych aplikacji w samochodzie można korzystać po zainstalowaniu i zalogowaniu do aktywnego konta w aplikacji INFINITI InTouch.


Nigdy nie konfiguruj ustawień w czasie prowadzenia auta. Nawigacja GPS może być mało szczegółowa w niektórych regionach albo też może nie odzwierciedlać bieżących zmian organizacji ruchu.


iPhone®

Zawsze prowadź samochód z należną uwagą. Unikaj obsługiwania iPhone'a® w sposób, który spowoduje rozproszenie Twojej uwagi podczas kierowania samochodem. Sprawdź szczegóły u dealera. iPhone® jest zastrzeżonym znakiem towarowym marki Apple, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. iPhone® nie znajduje się na wyposażeniu samochodu.


Bluetooth®

Dostępność określonych funkcji zależy od działania systemu Bluetooth® telefonu. Szczegóły prosimy sprawdzić w instrukcji telefonu. Słowo i logotypy Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i są używane przez INFINITI na podstawie stosownej licencji.