PYTANIA OGÓLNE

Czy muszę posiadać abonament, żeby korzystać z usług aplikacji INFINITI InTouch?

 

Odp. Tak, aby korzystać z aplikacji, należy podpisać stosowny kontrakt abonencki.

Jak długo trwa okres próbny?Odp. Aplikacja INFINITI InTouch Mobile App jest dostępna bezpłatnie przez pierwsze 24 miesiące, a aplikacja Infiniti InTouch Services App – przez 36 miesięcy. Po upływie tego okresu abonent zostanie poproszony o opłacenie kartą kredytową dalszej subskrypcji, zgodnie z aktualnym cennikiem, po czym usługa będzie kontynuowana przez kolejny rok, zgodnie z warunkami umowy.

Które telefony są kompatybilne z systemem?Odp. Aby zapoznać się z kompletną listą telefonów kompatybilnych z takimi funkcjami systemu jak rozrywka, wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz książka adresowa, prosimy kliknąć tutaj. Aby zobaczyć pełną listę telefonów kompatybilnych z systemem Infiiniti InTouch, prosimy kliknąć tutaj.

W jaki sposób działa funkcja rozpoznawania komend głosowych?Odp. Niektóre usługi aplikacji InTouch można obsługiwać komendami głosowymi, inne zaś aplikacje odczytują na głos treści w nich prezentowane. Przykładem może być Facebook, w którym posty tekstowe zamieniane są na mowę. UWAGA: Funkcja rozpoznawania komend głosowych dostępna jest wyłącznie w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i niderlandzkim.

W jakich modelach INFINITI dostępny jest system INFINITI InTouch?A. Obecnie system INFINITI InTouch dostępny jest tylko dla modeli Q50, Q30, QX30 i Q60.

REJESTRACJA

Co jest potrzebne do korzystania z systemu INFINITI InTouch?


1. Kompatybilny smartfon.
2. Abonament umożliwiający pobieranie danych z internetu (transfer danych będzie odbywał się na podstawie abonamentu smartfonu).
3. Aplikacja INFINITI InTouch App, pobrana na smartfon.
4. Konto INFINITI InTouch Konto INFINITI InTouch, można otworzyć przez aplikację InTouch lub odwiedzając portal internetowy. Po zarejestrowaniu się użytkownik będzie musiał dodać do konta swój samochód. W tym celu należy wprowadzić numer identyfikacyjny samochodu VIN oraz podany przez dealera kod PIN, a następnie kliknąć przycisk „Aktywuj” (Activate).

PAROWANIE TELEFONU

Skąd mogę pobrać aplikacje INFINITI InTouch?

 

Odp. Jest ona dostępna w sklepach internetowych App Store lub Google Play.

Jak podłączyć smartfon, aby korzystać z usług aplikacji INFINITI InTouch App?

 

Odp. Aby podłączyć i skonfigurować aplikację InTouch z iPhonem, należy najpierw podłączyć iPhone do systemu InTouch przy pomocy kabla USB, a następnie uruchomić aplikację INFINITI InTouch na swoim iPhonie. Telefon z systemem Android można natomiast podłączyć i skonfigurować bezprzewodowo, za pomocą Bluetooth.

POLITYKA POUFNOŚCI

Jakie informacje i dane o kliencie są gromadzone i udostępniane przez usługodawców innym firmom?


Odp. System INFINITI InTouch nie gromadzi ani nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Dane są anonimowe. Przechowywane będą tylko informacje na temat wykorzystywania i częstotliwości korzystania z różnych usług, dostępnych w danym samochodzie.

WARUNKI UMOWY

Prowadzenie samochodu wymaga uwagi. Dlatego prosimy korzystać z usług INFINITI InTouch tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Subskrypcja: Aby korzystać z aplikacji, należy podpisać stosowny kontrakt abonencki. Ponadto wymagany jest kompatybilny smartfon (tylko z systemem operacyjnym IOS lub Android), który nie jest elementem fabrycznego wyposażenia samochodu. Dostawcami usług sieciowych i aplikacji samochodowych są firmy niezależne od INFINITI. Sieć komórkowa nie jest dostępna we wszystkich regionach. Korzystanie z funkcji INFINITI InTouch zależne jest od planu taryfowego, obejmującego usługi transmisji danych smartfonu właściciela. Szczegóły prosimy sprawdzić u operatora sieci komórkowej. W modelach z zainstalowanym systemem INFINITI InTouch mogą nie być dostępne wszystkie funkcje różnych aplikacji. Nawigacja GPS może być mało szczegółowa w niektórych regionach albo też może nie odzwierciedlać bieżących zmian organizacji ruchu. Niektóre aplikacje i usługi, w tym usługi Google Services, dostarczane są przez firmy niezależne od INFINITI. Jeśli dostawca aplikacji lub usługi zakończy lub ograniczy usługę, może być ona zawieszona lub zakończona bez formalnego wypowiedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności przez INFINITI i/lub firmy reprezentujące INFINITI. Firma INFINITI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wymianę lub unowocześnienie sprzętu lub aplikacji ani też za związane z tym koszty, które mogą być wymagane do dalszego funkcjonowania aplikacji lub usługi, ze względu na wprowadzane w nich zmiany. W tych kwestiach zastosowanie mają warunki zawarte w umowie abonenckiej. Początkowy okres trialowy rozpoczyna się w dniu zakupu samochodu. Opłata abonamentowa będzie pobierana według aktualnych cen. Otrzymywane informacje SMS-owe mogą być odpłatne. Otrzymywane informacje e-mailowe mogą podlegać ograniczeniom przesyłu danych.

Subskrypcja: Aby korzystać z aplikacji, należy podpisać stosowny kontrakt abonencki. Początkowy kontrakt obejmuje 2 lata począwszy od daty zakupu samochodu i jest bezpłatny. Po upływie tego okresu abonent zostanie poproszony o opłacenie kartą kredytową dalszej subskrypcji, zgodnie z aktualnym cennikiem, po czym usługa będzie kontynuowana przez kolejny rok, zgodnie z warunkami kontraktu.


Aby mieć możliwość korzystania z aplikacji E-mail, Kalendarz oraz Garage, umożliwiającą pobieranie i aktualizowanie poszczególnych aplikacji systemu INFINITI InTouch, niezbędne jest połączenie z Internetem przez smartfon w ramach posiadanego abonamentu.


Z niektórych aplikacji w samochodzie można korzystać po zainstalowaniu i zalogowaniu do aktywnego konta w aplikacji INFINITI InTouch.


Nigdy nie konfiguruj ustawień w czasie prowadzenia auta. Nawigacja GPS może być mało szczegółowa w niektórych regionach albo też może nie odzwierciedlać bieżących zmian organizacji ruchu.


iPhone®

Zawsze prowadź samochód z należną uwagą. Unikaj obsługiwania iPhone'a® w sposób, który spowoduje rozproszenie Twojej uwagi podczas kierowania samochodem. Sprawdź szczegóły u dealera. iPhone® jest zastrzeżonym znakiem towarowym marki Apple, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. iPhone® nie znajduje się na wyposażeniu samochodu.


Bluetooth®

Dostępność określonych funkcji zależy od działania systemu Bluetooth® telefonu. Szczegóły prosimy sprawdzić w instrukcji telefonu. Słowo i logotypy Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i są używane przez INFINITI na podstawie stosownej licencji.