DEFINICJE

"Autoryzowany dealer" oznacza członka INFINITI autoryzowanej sieci dealerskiej.

"INFINITI" oznacza INFINITI Europe – oddział firmy Nissan International SA zarejestrowanej pod adresem Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Szwajcaria. Nissan International SA jest firmą należącą do grupy Nissan Motor Co., Ltd. z siedzibą w Japonii.

"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszelkie rodzaje praw własności chronionych przez przepisy prawa, włącznie z prawami autorskimi, prawami wzornictwa i znakami towarowymi.

“Witryna internetowa” oznacza stronę internetową firmy INFINITI.

“Warunki” oznaczają warunki i postanowienia dotyczące korzystania z witryny internetowej INFINITI.

 

ZAKRES

Poniższe warunki regulują korzystanie z witryny internetowej będącej własnością firmy INFINITI i zarządzanej przez tę firmę. Wchodząc na niniejszą witrynę internetową użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania z niej. W przypadku nie wyrażenia zgody na niniejsze warunki prosimy nie korzystać z niniejszej witryny internetowej. Firma INFINITI zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków w dowolnym czasie, toteż prosimy o ich regularne sprawdzanie.

RYZYKO I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik korzysta z niniejszej witryny internetowej całkowicie na własne ryzyko. INFINITI nie daje żadnych gwarancji zwiazanych z treścią tej witryny w postaci lub sposobami jej użytkowania. INFINITI nie gwarantuje również, że niniejsza witryna internetowa jest wolna od wad, błędów lub wirusów mogących mieć wpływ na komputer użytkownika. INFINITI nie gwarantuje w jakikolwiek sposób aktualności informacji w dniu ich przeglądania.

 

Za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z popełnienia czynów zabronionych lub poważnego zaniedbania firmy INFINITI w związku z niniejszymi warunkami, INFINITI nie odpowiada za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z użytkowania niniejszej witryny internetowej. Firma INFINITI nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub szczególne szkody lub straty, włącznie z utratą danych, możliwości użytkowania lub zysków, nawet jeśli firma INFINITI została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z niniejszą witryną internetową oraz jej wszelkimi treściami są własnością firmy INFINITI lub są przez nią użytkowane za zgodą odpowiednich podmiotów. Zakazuje się kopiowania, publikacji lub modyfikowania wszelkich elementów niniejszej witryny internetowej lub odsprzedawania jakichkolwiek informacji przeglądanych na tej stronie lub z niej wydrukowanych bez zgody firmy INFINITI. Użytkownik ma prawo do przeglądania witryny internetowej i drukowania pochodzących z niej materiałów wyłącznie na użytek własny i/lub na potrzeby dokonywania uzgodnionych działań dotyczących produktów firmy INFINITI.

 

Nazwy, logo, nazwy produktów, nazwy funkcji oraz slogany INFINITI są znakami towarowymi stanowiącymi własność firm Nissan Motor Co. Ltd. i/lub INFINITI lub są przez nie użytkowane za zgodą odpowiednich podmiotów Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRODUKTY I CENY

INFINITI stale podnosi jakość swoich produktów. W związku z tym, wszelkie informacje na niniejszej witrynie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Dane dotyczące dostępności, specyfikacji, modeli oraz cen wszelkich elementów wyszczególnionych na tej stronie internetowej, są dostarczone w ogólnych celach informacyjnych i mogą zostać ograniczone lub być nieaktualne w chwili ich przeglądania. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje (które mogą się różnić od informacji zawartych na niniejszej witrynie internetowej), prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem lub, w przypadku klientów flotowych, z menedżerem ds. floty lub autoryzowanym dealerem INFINITI (według potrzeb). Ze względu na zastosowaną technologię, kolory przedstawione w niniejszej witrynie internetowej mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

POLITYKA POUFNOŚCI

Więcej informacji dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w Polityce Ochrony Prywatności firmy INFINITI.

LINKI

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych firm, które są całkowicie niezależne od niniejszej witryny internetowej. Firma INFINITI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, użytkowanie lub dostępność stron internetowych innych firm. Linki do stron internetowych innych firm zostały umieszczone wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika, bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony firmy INFINITI.

 

Wszelkie linki do niniejszej witryny internetowej ze stron internetowych innych firm muszą zostać zatwierdzone przez firmę INFINITI.

KONTAKT Z INFINITI

Aby skontaktować się z INFINITI Europe, prosimy użyć formularza kontaktowego - Skontaktuj się z nami.

PODSTAWA PRAWNA

Użytkownik wyraża zgodę na to, że użytkowanie niniejszej witryny internetowej i wszelkie relacje z firmą INFINITI są regulowane przez prawo Szwajcarii. Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach obowiązują każdego, kto skorzysta z witryny internetowej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Postanowienia te dotyczą wszelkich usług i informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, o ile nie jest to postanowione inaczej.